English

     

EHBO en Reanimatie Richtlijnen 2015 ERC Special

 


DEZE PAGINA

De Stichting LPEV

Onderscheidende EHBO opleidingen Stichting LPEV

Belangrijkste voordelen EHBO opleidingen Stichting LPEV

EHBO diploma van de Stichting LPEV

Gestructureerde EHBO in slechts één volledige EHBO opleiding

U bent al EHBO-er? Volg de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV

Geen "woud" van allerlei afzonderlijk te behalen thema aantekeningen en modules

Eerstehulp aan Kinderen LPEV


 

 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts € 5,00 !

 


 
 

EHBO opleidingen van de Stichting LPEV

Onderscheidend, gestructureerd en nauw aansluitend op de werkwijze van de professionele hulp !

 

De Stichting LPEV

De Stichting LPEV -opgericht in 2007- is een onafhankelijke non-profit EHBO organisatie zonder winstoogmerk en certificeert landelijk EHBO-ers actief en/of werkzaam bij o.a. EHBO verenigingen, bedrijven, kinderopvang, maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties, (zorg) instellingen, ZBO's, RWT's en overheden.

Naar boven


Onderscheidende EHBO opleidingen Stichting LPEV

Als u open staat voor vernieuwing in het EHBO onderwijs op een hoger niveau en betere kwaliteit, en u onderkent de behoefte en noodzaak van hedendaagse EHBO nauw aansluitend op de werkwijze van de professionele hulpverlening, dan zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV een goede keus voor uw EHBO vereniging, bedrijf en organisatie.

De Stichting LPEV onderscheidt zich duidelijk ten opzichte van de traditionele EHBO en BHV organisaties en certificeerders door direct in te spelen op de vraag, behoefte en noodzaak voor EHBO opleidingen op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau.

De Stichting LPEV is van mening dat EHBO verenigingen, ROC's en EHBO & BHV opleidings instituten welke uitsluitend "algemene" en "traditionele" EHBO opleidingen organiseren, EHBO-ers veelal niet in het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau kunnen opleiden.

Met haar EHBO opleidingen doorbreekt de Stichting LPEV de trend van massaal (te) laagdrempelig "algemeen" opgeleide EHBO-ers. De eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV zijn bij uitstek geschikt voor EHBO-ers die actief en/of werkzaam zijn in (werk) omgevingen en in beroepen waar meer moet worden verwacht en geëist van de EHBO-er en/of het risico op stoornissen en/of letsels hoger is, en/of waar de ambulancezorg vertraagd of uitgesteld is.

LPEV, de verbindende schakel in de eerstehulp!

Door het volledig hanteren van internationaal erkende EHBO methodieken en protocollen met als basis de ABCDE methodiek aangepast aan leken niveau, sluiten EHBO-ers gecertificeerd door de Stichting LPEV nauw aan op de werkwijze van professionele hulpverleners, de ambulance zorgverlening, huisartsen (posten) en de SEH's van ziekenhuizen.

Eerstehulpverleners LPEV zijn door gestructureerd handelen beter voorbereid op het verlenen van eerstehulp bij (trauma) letsels en stoornissen. De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn dus niet direct, of 1-op-1 vergelijkbaar met de u bekende "algemene" en "traditionele" EHBO opleidingen.

Alle EHBO verenigingen en EHBO & BHV opleidings instituten kunnen de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV organiseren onder voorwaarden en in de volgende oplopende niveaus:

opsommingsteken

Basis Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Aanvullend: wettelijk aangewezen "Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" voor gastouders

De Stichting LPEV verzorgt de onderstaande opleidingen:

opsommingsteken

First Responder LPEV

opsommingsteken

Simulatieslachtoffer LPEV

opsommingsteken

Instructeur LPEV

Naar boven


Belangrijkste voordelen EHBO opleidingen Stichting LPEV

opsommingsteken

Vernieuwend en onderscheidend

opsommingsteken

Doorbreken van de trend van het opleiden van EHBO-ers met (te) laagdrempelige "algemene" en "traditionele" EHBO opleidingen

opsommingsteken

Gestructureerd door het gebruik van internationale gebezigde en erkende EHBO protocollen en methodieken als de ABCDE methodiek aangepast aan leken niveau

opsommingsteken

Voorzien in het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau met landelijke certificering, inclusief het voor geregistreerde gastouders wettelijk aangewezen aantekening "Eerstehulp aan Kinderen LPEV"

opsommingsteken

Eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV ook bij uw eigen EHBO vereniging en EHBO & BHV instituut te organiseren

opsommingsteken

Alle lesstof Basis Eerstehulpverlener en Eerstehulp aan Kinderen LPEV in één lesmap (ringmap), met plaats voor eigen aantekenings bladen en indien van toepassing de lesstof Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV

opsommingsteken

Updates bij belangrijke wijzigingen eerstehulp en reanimatie richtlijnen door middel van Wijzigingsbladen, dus geen regelmatige prijzige vervanging meer van verouderde lesboeken

Staat u open voor vernieuwing in het EHBO onderwijs bij uw EHBO vereniging, bedrijf, (vrijwilligers) organisatie en (zorg) instelling? Dan zijn de hedendaagse EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor u de aangewezen EHBO opleidingen om EHBO-ers op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau op te laten leiden en landelijk te laten certificeren.

Naar boven


EHBO diploma van de Stichting LPEV

EHBO-ers met een EHBO diploma van de Stichting LPEV zijn door de nauwe aansluiting op de werkwijze van de professionele hulpverleners beter voorbereid op het verlenen van eerstehulp, zoals bij bedrijfs en verkeers ongevallen met letsels en stoornissen, (grote) evenementen, grootschalige (gewelds) incidenten, uitgestelde en/of vertraagde ambulancezorg en eerstehulp onder rampen omstandigheden.

Het leren denken in, en te handelen volgens het internationale gehanteerde en erkende eerstehulp methodieken en protocollen zoals de ABCDE methodiek, AVPU, AMPLE en MIST (SBAR) protocollen, is één van de belangrijkste voorwaarde om adequate en gestructureerde eerstehulp te kunnen verlenen. Gestructureerde EHBO inclusief het gebruik van de AED volgens internationale eerstehulp methodieken en protocollen staat derhalve bij alle EHBO opleidingen van de Stichting LPEV centraal.

Naar boven


Gestructureerde EHBO in slechts één volledige EHBO opleiding

Bij andere EHBO en BHV organisaties en certificeerders is het veelal gebruikelijk dat u slechts een "algemeen" of "traditioneel" EHBO diploma kunt behalen. De Stichting LPEV is van mening dat u niet eerst een "algemene" of "traditionele" EHBO opleiding hoeft te volgen om daarna pas in aanmerking te kunnen komen voor een vervolgcursus met een meestal beperkte ABCDE methodiek, inclusief een tweede examen of eindtoetsing.

Met de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV van de Stichting LPEV leren EHBO-ers direct gestructureerde EHBO te verlenen in slechts één cursus met slechts één onafhankelijk examen. Geen omslachtige en tijdrovende omwegen met allerlei vervolg modules en aantekeningen, maar direct tot waar het echt om draait: "Gestructureerde leken EHBO volgens internationale gehanteerde en erkende eerstehulp methodieken en protocollen waarmee EHBO-ers in werkwijze nauw aansluiten op de professionele hulpverlening."

Naar boven


U bent al EHBO-er?  Volg de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV!

De Stichting LPEV kent een verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV voor EHBO-ers in het bezit van een geldig EHBO diploma van een andere EHBO certificeerder. In de verkorte Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV leren EHBO-ers de ABCDE methodiek en andere internationaal gehanteerde eerstehulp protocollen toe te passen, met als basis de reeds verworven EHBO kennis, ervaring en vaardigheden.

De Overstap opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV kunt u bijvoorbeeld gedurende de reeds geplande EHBO herhalingslessen organiseren bij uw eigen EHBO vereniging, ROC en EHBO & BHV opleidings instituut.

Gezien het karakter van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV stellen wij als belangrijkste voorwaarde dat de opleidingen Eerstehulpverlener LPEV dienen te worden verzorgd door een bevoegd Instructeur LPEV.    Lees verder

Naar boven


De Stichting LPEV kent geen "woud" van allerlei afzonderlijk te behalen thema aantekeningen en modules !

Met uitzondering van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen EHBO diploma "Eerstehulpverlener LPEV met de aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" kent de Stichting LPEV geen "woud" van allerlei elkaar overlappende en tijdrovende vervolg modules en aantekeningen. Vanaf de opleiding (Overstap) Basis Eerstehulpverlener LPEV leren eerstehulpverleners direct de ABCDE methodiek op leken niveau te hanteren en niet achteraf.

In de opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV zijn bovendien vele EHBO handelingen uit de vele u wellicht bekende thema modules en aantekeningen van andere EHBO organisaties geïntegreerd en worden verder uitgebreid met eerstehulp zoals bij ernstige (trauma) letsels en eerstehulp bij drugs en alcohol. De geïntegreerde lesstof van de vele u bekende aantekeningen en modules in de lesmappen en opleidingen van de Stichting LPEV hebben als belangrijk voordeel dat u beduidend bespaart op kosten, opleidingstijden, lesmaterialen en extra cursussen voor allerlei thema aantekeningen en modules.

Naar boven


Eerstehulp aan Kinderen LPEV

De overheid stelt eisen aan geregistreerde gastouders. Het "Diploma Eerstehulpverlener LPEV met de aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" van de Stichting LPEV is wettelijk aangewezen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is opgenomen in het landelijk "Register diploma's Eerstehulp aan Kinderen voor gastouders" en voldoet ruimschoots aan de door de Minister gestelde kwaliteitseisen. Met het diploma "Eerstehulpverlener LPEV met de Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" voldoen gastouders aan één van de gestelde eisen voor geregistreerd gastouder.

U heeft al een geldig diploma of certificaat Eerstehulp aan Kinderen van een andere organisatie? De opleiding voor de aantekening "Eerstehulp aan Kinderen LPEV" is gebaseerd op de ABCDE methodiek en specifiek aangepast aan kinderen en baby's. De opleiding voor de "Aantekening Eerstehulp aan Kinderen LPEV" kunt u daarom alleen volgen en laten overzetten in combinatie met de Overstap of de volledige opleiding Basis Eerstehulpverlener LPEV.  

Naar boven

 

ACTUEEL

Ik ben een ervaren verpleegkundige en verzorg al elders reanimatie en EHBO lessen. Kan ik dan vrijstelling(en) krijgen voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV?

Verplichte afname EHBO en LEH certificaten en het niet-verlenen van vrijstelling

EHBO en reanimatie richtlijnen 2015 ERC Special

Bijscholingsdagen Instructeur LPEV en ERC richtlijnen 2015

Hoe organiseer ik een Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV?

Cross-over opleiding Instructeur LPEV

Wat houdt de ABCDE methodiek in?

Gewijzigde eindtermen Eerstehulpverlener LPEV per 01-03-2015

Factsheet LPEV

 


 

 

 

 

 © 2007 - 2016 Stichting LPEV

Update 13-05-2016