Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

 

 

Snelmenu


Hotlinks


DEZE PAGINA

EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV
Onderscheidend en vernieuwend
Meer over de Stichting LPEV en haar EHBO opleidingen
Doelgroepen Stichting LPEV
Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

 


Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts Ä 5,00 !

 


 
 

Op zoek naar echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in de EHBO ?

Stap dan nu over op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV !


EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

De roep en noodzaak om uitgebreid opgeleide EHBO-ers wordt steeds actueler, mede door nieuwe wet-en regelgeving. Anders dan de Stichting LPEV certificeren de "traditionele" en "algemene" EHBO en BHV certificeerders echter zelden op niveaus hoger dan "algemeen" en "standaard", niveaus welke volgens de Stichting LPEV onvoldoende zijn om uitgebreide eerstehulp te kunnen verlenen, zoals op evenementen en onder (werk)omstandigheden waar hogere risico's op letsels en stoornissen aanwezig zijn.

De onderscheidende en vernieuwende EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV vormen hierop een unieke en positieve uitzondering.

De Stichting LPEV doorbreekt met haar complete reeks van vernieuwende en duidelijk onderscheidende EHBO opleidingen het eenzijdige aanbod, en het naar mening van de Stichting LPEV, (te) lage niveau en kwaliteit van de "standaard" en "traditionele" EHBO en BHV opleidingen.

De Stichting LPEV gaat dus niet mee in de voortschrijdende trend van het verlagen van het niveau en de kwaliteit van de eerstehulp, maar laat EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak opleiden, en certificeert op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijk niveau eerstehulp (RI&E).

Naar boven


Onderscheidend en vernieuwend

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV onderscheiden zich ten opzichte van de "traditionele" en "algemene" EHBO opleidingen door volledige opname en vooral praktische toepassing van de ABCDE methodiek aangepast aan de leken eerstehulp.

De ABCDE methodiek  is van A-Z volledig geintegreerd in de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV om adequate eerstehulpverlening mogelijk te maken door cursisten te leren denken en eerstehulp te verlenen in volgorde van belangrijkheid. Hierdoor zijn de unieke EHBO opleidingen van de Stichting LPEV onderscheidend en vernieuwend te noemen.

Door het volgen van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV sluit de Eerstehulpverlener LPEV in handelen nauwer aan op de professionele eerstehulpverleners, en is het niveau van handelen beduidend hoger te noemen t.o.v. die van de "traditionele" en "algemene" EHBO opleidingen, incl. aanvullende modules en aantekeningen.

Vele eerstehulp handelingen uit de uw bekende aantekeningen en modules van andere EHBO certificeerders zijn reeds standaard opgenomen in de lesmaterialen van de Stichting LPEV. U bespaart met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV dus veel extra opleidingstijd, cursusgeld en onnodige aanvullende en elkaar overlappende en vaak elkaar inhoudelijk tegenstrijdige vervolg cursussen.

Daarnaast is de "Aantekening Eerstehulp aan Kinderen van de Stichting LPEV" is een door het Ministerie van SZW aangewezen Eerstehulp aan Kinderen certificaat. 

Naar boven


Meer over de Stichting LPEV en haar EHBO  opleidingen

De Stichting LPEV is een onafhankelijke non-profit organisatie en certificeert uitgebreid opgeleide EHBO-ers in Nederland. De Stichting LPEV is opgericht om het opleidings gat en voortschrijdende uitdeiende niveauverschil te vullen tussen a. de "traditionele" en "algemene" EHBO, en b. een nauwe aansluiting van de leken EHBO op de professionele hulpverlening te bewerkstelligen.

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV worden door een toenemend aantal organisaties, vrijwilligers organisatie en overheden erkend.

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn specifiek ontwikkeld voor personen met een EHBO taak waaraan meer en hogere opleidings eisen moeten worden gesteld, zoals personen werkzaam en/of actief zijn bij onder andere evenementen hulpverlening, fabrieken, in afgelegen gebieden, sport evenementen, en in andere gevaarlijke en risicovolle (werk)omstandigheden. Als er sprake is van (hoger) risico op ongevallen, incidenten met (wapen)geweld, explosies en/of (meerdere) gewonden, dan is de Eerstehulpverlener LPEV meer dan ooit voorbereid om adequate eerstehulp te verlenen.

Alle EHBO opleidingen van de Stichting LPEV zijn volledig gebaseerd op de aan leken aangepaste internationaal gehanteerde ABCDE-methodiek en de daaraan gerelateerde protocollen, en de lesmaterialen van de Stichting LPEV worden regelmatig aangepast aan de meest recente internationale ontwikkelingen en richtlijnen op het gebied van eerstehulp, zoals bij wijzigingen van de EHBO en reanimatie richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad (ERC) en andere gezaghebbende organisaties.

Onze jarenlange ervaring met EHBO opleidingen met de volledige toepassing van de ABCDE methodiek leert en bevestigt ons keer-op-keer dat leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid om een volledige Overstap opleiding naar Basis Eerstehulpverlener LPEV vraagt om de ABCDE methodiek te beheersen. Door andere EHBO certificeerders gecertificeerde EHBO-ers kunnen met een verkorte Overstap opleiding worden opgeleid tot Eerstehulpverlener LPEV. In deze verkorte Overstap opleiding worden cursisten volledig vertrouwd gemaakt met het denken en het verlenen van eerstehulp volgens de ABCDE methodiek gebruikmakend van de elders opgedane EHBO kennis en ervaring in eerstehulp verlenen als basis.

Sinds 2005 is door deregulering de uitgifte van EHBO certificeringen niet meer uitsluitend toegewezen aan Het Oranje Kruis, en sindsdien zijn ook andere EHBO certificeerders, zoals de Stichting LPEV actief op de Nederlandse EHBO certificeringsmarkt. U heeft dus sinds 2005 keuze mogelijkheden gekregen in EHBO opleidingen en EHBO certificeringen, en bent dus niet meer verplicht om "traditionele" en "standaard" EHBO opleidingen en certificeringen af te nemen.

Leid de Stichting LPEV zelf Eerstehulpverleners LPEV op? Nee, Eerstehulpverleners LPEV worden opgeleid door een toenemend aantal EHBO verenigingen, EHBO en BHV opleidings instituten en andere vrijwilligers organisaties.

Bedrijven, organisaties, vrijwilligers organisaties, overheden en EHBO opleidings organisaties welke belangstelling hebben voor de vernieuwende en onderscheidende EHBO opleidingen van de Stichting LPEV worden uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

Achtergrond informatie

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV" en lees het stappenplan op bladzijde 22.

Naar boven


Doelgroepen Stichting LPEV

Indien meer moet worden verwacht en geeist t.a.v. functie, werkzaamheden en/of activiteiten kunnen EHBO-ers met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV op het daadwerkelijk gewenste en/of het noodzakelijk niveau en kwaliteit worden opgeleid, getraind en geoefend.

Denk daarbij met name aan evenementen hulpverlening, (werk)omstandigheden met een verhoogd risico op (ernstige) ongevallen met letsels en stoornissen, EHBO bij grootschalige ongevallen en (gewelds)incidenten, en in omstandigheden met vertraagde en/of uitgestelde professionele hulp.

Voor wie meer dan het niveau van de "traditionele" EHBO noodzakelijk is, zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV de oplossing.

Naar boven


Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

Kan mij niet (meer) verenigen met de tendens van voortschrijdende versobering en versimpeling in het "traditionele" EHBO en BHV onderwijs
De regeldruk en micromanagement door mijn huidige EHBO en BHV certificeerder wordt steeds groter
Ik wil echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in het EHBO onderwijs op een hoger niveau en betere kwaliteit
Ondanks allerlei elkaar overlappende modules en aantekeningen voldoen zij niet aan het gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit
Mijn huidige EHBO en/of BHV certificeerder kan mij niet (meer) bieden wat ik eigenlijk wil of moet hebben
Ik heb behoefte aan, en onderken de noodzaak van hedendaagse EHBO opleidingen nauw aansluitend op de werkwijze van de professionele hulpverlening
Ik wil EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak met landelijke certificering, ook voor het wettelijk aangewezen certificaat Eerstehulp aan Kinderen
Ik wil EHBO-ers binnen mijn EHBO vereniging, bedrijf en organisatie welke beter zijn voorbereid op het verlenen van eerstehulp bij evenementen, calamiteiten, grootschalige (gewelds) incidenten en rampen
Ik wil mijn leden en/of klanten ook andere EHBO opleidingen kunnen aanbieden welke daadwerkelijk aansluiten op de gewenste en/of noodzakelijke opleidingsbehoefte

Zijn ťťn of meer bovenstaande punten voor u van toepassing?

Omarm dan de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV bij uw eigen EHBO vereniging, bedrijf en organisatie en maak het verschil in kwaliteit en niveau!

Achtergrond informatie

Naar boven

 

Actueel


Meest gebruikte links

Evenementen hulpverlening

Uitleg over de termen "Adequate EHBO" versus "Juiste EHBO" !

Privacy wetgeving

Folder "Overstappen naar LPEV"

Eindtermen Eerstehulpverlener LPEV

Hoe organiseer ik een Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV?

Factsheet LPEV

Ik ben een ervaren verpleegkundige en verzorg al elders reanimatie en EHBO lessen. Kan ik dan vrijstelling(en) krijgen voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV?

Verplichte afname EHBO en LEH certificaten en het niet-verlenen van vrijstelling
EHBO en reanimatie richtlijnen 2015 ERC Special
Cross-over opleiding Instructeur LPEV
Wat houdt de ABCDE methodiek in?

 

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018