EHBO opleidingen Stichting LPEV, onderscheidend, gestructureerd en nauw aansluitend op de werkwijze professionele hulpverlening !

  

Onderscheidende EHBO opleidingen van de Stichting LPEV.

Lees verder ...

 


DEZE PAGINA

Waarom overstappen naar de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV
Doelgroepen Stichting LPEV
Belangrijkste overwegingen voor u om over te stappen naar de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV
Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

 


 

 

 

 

 

Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts Ä 5,00 !

 


 
 

Op zoek naar echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in de EHBO ?

Stap dan over op de eerstehulp opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV !


Waarom overstappen naar de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

De Stichting LPEV doorbreekt met haar reeks van EHBO opleidingen het eenzijdige aanbod van alleen "standaard" en "traditionele" EHBO opleidingen door EHBO-ers te laten opleiden en te certificeren op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijk niveau.

In Nederland is het vanzelfsprekend dat u altijd vrij kunt kiezen tussen verschillende producten, merken, types en allerlei vormen van dienstverleningen. Keuze vrijheid klinkt heel normaal, u vergelijkt en kiest dagelijks als consument, bedrijf of als organisatie altijd bewust voor de voor u beste of meest geschikte producten en dienstverleningen.

U kunt in van alles kiezen, behalve als het gaat om EHBO en BHV opleidingen en certificeringen, die keuze wordt meestal ongewild voor u bepaald! Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. U wordt in veel gevallen "verplicht" door het eenzijdige aanbod van uw EHBO en BHV opleider om een "standaard" en "algemene" EHBO en/of BHV opleiding te volgen danwel af te nemen waardoor uw huidige EHBO en BHV opleiding in veel gevallen niet of nauwelijks voldoet of aan uw persoonlijke eisen ten aanzien van de gewenste of noodzakelijke niveau en kwaliteit, en/of in veel gevallen niet aansluit op de werkwijze van de professionele hulpverleners.

Stel uzelf dan ook de onvermijdelijke vraag: Wilt u adequate EHBO gericht op het gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit ?

Of blijft u liever hangen in, naar mening van de Stichting LPEV, (te) beperkende "algemene" en "traditionele" EHBO en BHV ?

Naar boven

 


Doelgroepen Stichting LPEV

Sinds 2007 certificeert de Stichting LPEV EHBO-ers en BHV-ers met eerstehulp taak op het daadwerkelijke gewenste en/of noodzakelijke niveau in de niveaus Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV en First Responder LPEV.

Als uw huidige "standaard" en "traditionele"  EHBO opleidingen niet (meer) voldoen en/of niet meer passen bij de activiteiten van uw organisatie, dan zijn de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor een goede keus voor uw EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak waarvan meer moet worden verwacht en geeist door hun functie, werkzaamheden en/of activiteiten. EHBO-ers kunnen met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV op het daadwerkelijk gewenste en/of het noodzakelijk niveau en kwaliteit worden opgeleid, getraind en geoefend. Denk daarbij aan evenementen hulpverlening, (werk)omstandigheden met een verhoogd risico op (ernstige) ongevallen met letsels en stoornissen, grootschalige ongevallen, geweldsincidenten, en in omstandigheden met vertraagde en/of uitgestelde professionele hulp.

Kort samengevat, de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voorzien in de toenemende behoefte en vraag naar EHBO opleidingen en landelijke EHBO certificeringen waarin de "algemene" en "traditionele" EHBO en BHV opleidingen niet of nauwelijks in kunnen voorzien.

Naar boven

 


Belangrijkste overwegingen voor u om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

Uw EHBO vereniging, bedrijf en (opleidings) organisatie heeft alle redenen om na te denken over het organiseren en verzorgen van EHBO opleidingen welke daadwerkelijk voorzien in de gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit van EHBO-ers in het belang van adequate eerstehulp aan slachtoffers.

Dat betekent voor u dat u naast, of  ter vervanging van uw huidige EHBO opleidingen, de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV kunt aanbieden om het gat te kunnen dichten tussen "alleen standaard" EHBO, en EHBO op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijk niveau en kwaliteit.

De EHBO richtlijnen van de Stichting LPEV zijn volledig gebaseerd op de Europese EHBO en reanimatie richtlijnen van de ERC en andere internationale gehanteerde eerstehulp richtlijnen en methodieken. De EHBO richtlijnen van de Stichting LPEV zijn geheel onafhankelijk samengesteld van de, naar mening van de Stichting LPEV, (te) beperkende (gezamelijke) EHBO richtlijnen van andere certificerende EHBO en BHV organisaties in Nederland. Hierdoor is het mogelijk dat EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak kunnen worden opgeleid bij uw eigen EHBO vereniging of organisatie en gecertificeerd kunnen worden door de Stichting LPEV in het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit.

De EHBO opleidingen van Stichting LPEV zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle EHBO verenigingen, EHBO en BHV opleidings organisaties, ROC's en andere opleidings organisaties.

Naar boven

 


Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

Kan mij niet (meer) verenigen met de tendens van voortschrijdende versobering in het EHBO en BHV onderwijs
De regeldruk en micromanagement van mijn huidige EHBO en BHV certificeerder wordt steeds groter
Ik wil echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in het EHBO onderwijs op een hoger niveau en betere kwaliteit
Mijn huidige EHBO en/of BHV certificeerder kan mij niet (meer) bieden wat ik eigenlijk wil of moet hebben
Ik heb behoefte aan, en onderken de noodzaak van hedendaagse EHBO opleidingen nauw aansluitend op de werkwijze van de professionele hulpverlening
Ik wil EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak met landelijke certificering, ook voor het wettelijk aangewezen certificaat Eerstehulp aan Kinderen
Ik wil EHBO-ers binnen mijn EHBO vereniging, bedrijf en organisatie welke beter zijn voorbereid op het verlenen van eerstehulp bij evenementen, calamiteiten, grootschalige incidenten en rampen
Ik wil mijn leden en klanten ook andere EHBO opleidingen kunnen aanbieden welke daadwerkelijk aansluiten op de gewenste en/of noodzakelijke opleidingsbehoefte

Zijn ťťn of meer van bovenstaande punten voor u van toepassing?

Omarm dan de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV bij uw eigen EHBO vereniging, bedrijf en organisatie en maak het verschil in kwaliteit en niveau!

Lees hier verder ......

Naar boven

 

A C T U E E L

Wijzigingsbladen (updates) lesmap LPEV beschikbaar.

Bestel ze nu !

Ik ben een ervaren verpleegkundige en verzorg al elders reanimatie en EHBO lessen. Kan ik dan vrijstelling(en) krijgen voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV?

Verplichte afname EHBO en LEH certificaten en het niet-verlenen van vrijstelling
EHBO en reanimatie richtlijnen 2015 ERC Special
Bijscholingsdagen Instructeur LPEV en ERC richtlijnen 2015
Hoe organiseer ik een Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV?
Cross-over opleiding Instructeur LPEV
Wat houdt de ABCDE methodiek in?
Gewijzigde eindtermen Eerstehulpverlener LPEV per 01-03-2015
Factsheet LPEV

Folder "Overstappen naar LPEV"

 


 

 

 

 © 2007 - 2016 Stichting LPEV

Update 04-12-2016