Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

 

 

Hotlinks


DEZE PAGINA

Vernieuwende EHBO opleidingen en certificeringen  van de Stichting LPEV
Leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid
Keuze mogelijkheden EHBO opleidingen en EHBO certificeringen
Doelgroepen Stichting LPEV
Overwegingen om over te stappen naar de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV
Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

 


Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts Ä 5,00 !

 


 
 

Op zoek naar echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in de EHBO ?

Stap dan nu over op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV !


Vernieuwende, onderscheidende EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

De Stichting LPEV doorbreekt sinds 2007 met haar reeks van vernieuwende en onderscheidende EHBO opleidingen het eenzijdige aanbod en het naar mening van de Stichting LPEV (te) lage niveau van de "standaard" en "traditionele" EHBO opleidingen, door EHBO-ers op te laten opleiden en te certificeren op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijk niveau (RI&E).

De Stichting LPEV maakt met haar EHBO opleidingen het duidelijke en grote verschil in kwaliteit en niveau van eerstehulpverleners t.o.v. andere eerstehulp opleidingen.

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV onderscheiden zich ten opzichte van andere EHBO opleidingen door volledige opname en vooral praktische toepassing van de ABCDE-methodiek aangepast aan de leken eerstehulp. De ABCDE methodiek is van A-Z volledig geintegreerd in de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV om adequate eerstehulpverlening mogelijk te maken door cursisten te leren denken en eerstehulp te verlenen in volgorde van belangrijkheid.

Een aanvullende cursus ABCDE-methodiek door andere opleiders en certificeerders wordt in veel gevallen in zeer korte tijd, slechts enkele uurtjes, en vrijwel altijd onsamenhangend en theoretisch "erbij", "aanvullend" of "naast" de huidige opleiding en certificering gezet, wat alleen maar onnodige verwarring opleverd voor cursisten. Het aanleren om te denken en te handelen vraagt om meer tijd en investering. De Stichting LPEV pakt dit probleem integraal aan door volledige opname van A-Z van de ABCDE-methodiek in haar opleidingen.

De EHBO opleidings- en certificerings markt is de afgelopen jaren verzadigd geraakt met (zeer) korte en inhoudelijk (sterk) uitgeklede (passanten) EHBO en Levensreddende Eerste Hulp (LEH) cursussen. Het ene EHBO en BHV kwaliteits keurmerk "overtroeft" het andere kwaliteits keurmerk, echter BHV-ers en EHBO-ers worden ondanks deze "kwaliteits keurmerken" nog steeds inhoudelijk op een te laag en ongewenst eerstehulp niveau gecertificeerd. Een zeer slechte ontwikkeling, welke absoluut niet ten goede komt aan de echte kwaliteit, niveau en inzetbaarheid van eerstehulpverleners, en evenementen eerstehulp-verleners in het bijzonder. Een kwaliteits keurmerk zegt feitelijk niets over de inhoud, slechts de wijze van examineren en certificeren.

Naar mening van de Stichting LPEV zijn deze (zeer) korte en inhoudelijke (sterk) uitgeklede EHBO en BHV cursussen nauwelijks geschikt voor BHV-ers en EHBO-ers waaraan aanvullende en/of hogere eisen moeten worden gesteld, zoals voor EHBO-ers bij evenementen en bij hogere risico's op ongevallen bij bepaalde beroepen en omstandigheden.

Indien u de eerstehulp opleidingen van de Stichting LPEV naast uw huidige EHBO opleidingen wilt omarmen, of afscheid wilt nemen van de naar mening van de Stichting LPEV (te) laag drempelige EHBO opleidingen van de "traditionele" EHBO certificeerders, en u wilt uitgebreide EHBO opleidingen voor uw werknemers en/of leden van uw EHBO vereniging, omarm dan de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV" en lees het stappenplan op bladzijde 22.

Naar boven


Leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid

Leren denken en handelen, het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid is noodzakelijk voor een adequate eerstehulpverlening, en staat bij alle EHBO opleidingen van de Stichting LPEV centraal.

Onze jarenlange ervaring met EHBO opleidingen met de volledige toepassing van de ABCDE methodiek leert en bevestigt ons keer-op-keer dat leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid om een volledige (overstap) EHBO opleiding vraagt.

De Stichting LPEV dat de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV uitsluitend worden verzorgd door Instructeurs LPEV welke volledig zijn opgeleid en gecertificeerd om het leren denken en het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid aan cursisten over te brengen.

Vele andere overwegend aanvullende ABCDE gerelateerde EHBO cursussen zoals die worden aangeboden, duren meestal een paar uurtjes, en zijn door de korte duur hoofdzakelijk theoretisch van karakter en maakt men "slechts kennis" met de begrippen ABCDE methodiek. Dit soort (zeer) korte cursussen zijn, naar mening van de Stichting LPEV, absoluut niet toereikend te noemen om het noodzakelijk leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid voldoende eigen te kunnen maken.

Tijd om echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in de EHBO te omarmen met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV.   Lees verder

Naar boven


Keuze mogelijkheden EHBO opleidingen en EHBO certificeringen

De tijd dat men uitsluitend een traditionele marktpartij, vereniging, product of dienstverlening kon kiezen ligt inmiddels ver achter ons. Helaas wordt u en/of uw organisatie door het huidige eenzijdige aanbod van EHBO opleidingen van EHBO opleiders als consument en/of bedrijf in veel gevallen verplicht om een traditioneel of "standaard" en "algemene" EHBO en/of BHV opleiding te volgen, danwel af te nemen. Daar willen wij als Stichting LPEV een eind aan maken met onze vernieuwende EHBO opleidingen op het daadwerkelijk gewenste en noodzakelijke niveau in uw eigen belang en voor adequate hulp aan slachtoffers.

Indien uw huidige "standaard" en "traditionele"  EHBO opleidingen en EHBO certificeringen kwalitatief en op niveau niet (meer) voldoen en/of niet (meer) passen bij uw (bedrijfs) activiteiten, werkzaamheden en/of RI&E van uw organisatie, dan zijn de EHBO opleidingen en EHBO certificeringen van de Stichting LPEV voor een goede keus voor uw EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak.

Download nu de folder "Overstappen naar LPEV" en lees het stappenplan op bladzijde 22.

Lees verder

Naar boven


Doelgroepen Stichting LPEV

Sinds 2007 certificeert de Stichting LPEV EHBO-ers en BHV-ers met eerstehulp taak op het daadwerkelijke gewenste en/of noodzakelijke niveau in de niveaus Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV en First Responder LPEV.

Indien meer moet worden verwacht en geeist t.a.v. functie, werkzaamheden en/of activiteiten kunnen EHBO-ers met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV op het daadwerkelijk gewenste en/of het noodzakelijk niveau en kwaliteit worden opgeleid, getraind en geoefend. Denk daarbij met name aan evenementen hulpverlening, (werk)omstandigheden met een verhoogd risico op (ernstige) ongevallen met letsels en stoornissen, EHBO bij grootschalige ongevallen en geweldsincidenten, en in omstandigheden met vertraagde en/of uitgestelde professionele hulp.

Naar boven


Overwegingen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

Uw EHBO vereniging, bedrijf en (opleidings) organisatie heeft alle redenen om na te denken over het organiseren en het verzorgen van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV welke daadwerkelijk voorzien in de gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit van EHBO-ers in het belang van adequate eerstehulp aan slachtoffers.

De EHBO richtlijnen van de Stichting LPEV zijn volledig gebaseerd op de meest recente Europese EHBO en reanimatie richtlijnen van de Europese Reanimatie Raad (ERC) en andere internationale gehanteerde eerstehulp richtlijnen en methodieken, en zijn geheel onafhankelijk samengesteld van de - naar mening van de Stichting LPEV - (te) beperkende (gezamelijke) EHBO richtlijnen van andere certificerende EHBO en BHV organisaties in Nederland.
Door aanvullende opleidings en kwaliteits eisen te stellen ten opzichte van de "algemene" en "traditionele" EHBO is het mogelijk dat EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak kunnen worden opgeleid bij uw eigen EHBO vereniging en EHBO en BHV opgeleidings instituut, en gecertificeerd kunnen worden door de Stichting LPEV in het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit.
De EHBO opleidingen van Stichting LPEV zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle EHBO verenigingen, EHBO en BHV opleidings organisaties, ROC's, vrijwilligers organisaties en andere opleidings organisaties.

Naar boven


Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

Kan mij niet (meer) verenigen met de tendens van voortschrijdende versobering en versimpeling in het "traditionele" EHBO en BHV onderwijs
De regeldruk en micromanagement door mijn huidige EHBO en BHV certificeerder wordt steeds groter
Ik wil echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in het EHBO onderwijs op een hoger niveau en betere kwaliteit
Mijn huidige EHBO en/of BHV certificeerder kan mij niet (meer) bieden wat ik eigenlijk wil of moet hebben
Ik heb behoefte aan, en onderken de noodzaak van hedendaagse EHBO opleidingen nauw aansluitend op de werkwijze van de professionele hulpverlening
Ik wil EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak met landelijke certificering, ook voor het wettelijk aangewezen certificaat Eerstehulp aan Kinderen
Ik wil EHBO-ers binnen mijn EHBO vereniging, bedrijf en organisatie welke beter zijn voorbereid op het verlenen van eerstehulp bij evenementen, calamiteiten, grootschalige incidenten en rampen
Ik wil mijn leden en klanten ook andere EHBO opleidingen kunnen aanbieden welke daadwerkelijk aansluiten op de gewenste en/of noodzakelijke opleidingsbehoefte

Zijn ťťn of meer bovenstaande punten voor u van toepassing?

Omarm dan de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV bij uw eigen EHBO vereniging, bedrijf en organisatie en maak het verschil in kwaliteit en niveau!

Lees hier verder ......

Naar boven

 

A C T U E E L

MEEST GEBRUIKTE LINKS

Evenementen hulpverlening

Folder "Overstappen naar LPEV"

Hoe organiseer ik een Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV?

Factsheet LPEV

Ik ben een ervaren verpleegkundige en verzorg al elders reanimatie en EHBO lessen. Kan ik dan vrijstelling(en) krijgen voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV?

Verplichte afname EHBO en LEH certificaten en het niet-verlenen van vrijstelling
EHBO en reanimatie richtlijnen 2015 ERC Special
Cross-over opleiding Instructeur LPEV
Wat houdt de ABCDE methodiek in?
Gewijzigde eindtermen Eerstehulpverlener LPEV per 01-03-2015
 

 

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 22-06-2018