Stichting LPEV.   Al 10 jaar lang uniek en onderscheidend in het laten opleiden en onafhankelijk certificeren Eerstehulpverleners !

 

 

Vernieuwende en onderscheidende EHBO opleidingen van de Stichting LPEV

Download  HIER  de  folder "OVERSTAPPEN NAAR LPEV"

Lees verder ...

 


DEZE PAGINA

Vernieuwende EHBO opleidingen en certificeringen Stichting LPEV
Keuze mogelijkheden EHBO opleidingen en EHBO certificeringen
Doelgroepen Stichting LPEV
Leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid
Overwegingen om over te stappen naar de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV
Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

 


Bestel nu het Introductie Protocollen Boekje LPEV en maak kennis met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voor slechts Ä 5,00 !

 


 
 

Op zoek naar echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in de EHBO ?

Stap dan nu over op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV !


Vernieuwende, onderscheidende EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

De EHBO opleidings- en certificerings markt is verzadigd met (zeer) korte en inhoudelijk marginale EHBO en Levensreddende Eerste Hulp (LEH) cursussen. Naar mening van de Stichting LPEV zijn deze cursussen nauwelijks geschikt voor BHV-ers en EHBO-ers waaraan aanvullende en/of hogere eisen moeten worden gesteld.

De Stichting LPEV doorbreekt met haar reeks van vernieuwende EHBO opleidingen het eenzijdige aanbod van "standaard" en "traditionele" EHBO opleidingen door EHBO-ers te laten opleiden en te certificeren op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijk niveau.

Naar boven


Keuze mogelijkheden EHBO opleidingen en EHBO certificeringen

De Stichting LPEV is van mening dat er keuze mogelijkheden in EHBO opleidingen moeten zijn bij alle EHBO verenigingen en EHBO en BHV opleidings instituten, zodat alle EHBO-ers, bedrijven en organisaties zelf een eigen invulling kunnen geven aan het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit met landelijke certificering, en niet meer afhankelijk hoeven te zijn van het eenzijdige aanbod van, naar mening van de Stichting LPEV, (te) beperkende "standaard" en "traditionele" EHBO opleidingen en certificeringen.

De tijd dat men alleen een traditionele marktpartij, vereniging, product of dienstverlening kon kiezen ligt inmiddels ver achter ons. U heeft tegenwoordig in alles keuzevrijheid, behalve als het gaat om EHBO en BHV opleidingen en EHBO certificeringen. EHBO-ers "traditioneel" en "algemeen" (laten) opleiden is dus niet meer vanzelfsprekend!

Door het huidige eenzijdige aanbod aan EHBO opleidingen wordt u nu als consument en of bedrijf in veel gevallen "verplicht" om een "standaard" en "algemene" EHBO en/of BHV opleiding te volgen, danwel af te nemen. Hiervoor is geen enkele wettelijke verplichting. Direct gevolg is dat uw huidige "standaard" en "algemene" EHBO en BHV opleiding in veel gevallen niet of nauwelijks voldoet aan uw eigen persoonlijke eisen of volgens uw RI&E ten aanzien van de gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit, en/of in veel gevallen niet of nauwelijks aansluit op de werkwijze van de professionele hulpverleners. De Stichting LPEV brengt daar verandering in met haar EHBO opleidingen en EHBO certificeringen.

Indien uw huidige "standaard" en "traditionele"  EHBO opleidingen en EHBO certificeringen niet (meer) voldoen en/of niet (meer) passen bij uw activiteiten, werkzaamheden en/of RI&E van uw organisatie, dan zijn de EHBO opleidingen en EHBO certificeringen van de Stichting LPEV voor een goede keus voor uw EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak.

Lees verder

Naar boven


Doelgroepen Stichting LPEV

Sinds 2007 certificeert de Stichting LPEV EHBO-ers en BHV-ers met eerstehulp taak op het daadwerkelijke gewenste en/of noodzakelijke niveau in de niveaus Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener LPEV en First Responder LPEV.

Indien meer moet worden verwacht en geeist t.a.v. functie, werkzaamheden en/of activiteiten kunnen EHBO-ers met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV op het daadwerkelijk gewenste en/of het noodzakelijk niveau en kwaliteit worden opgeleid, getraind en geoefend. Denk daarbij met name aan evenementen hulpverlening, (werk)omstandigheden met een verhoogd risico op (ernstige) ongevallen met letsels en stoornissen, EHBO bij grootschalige ongevallen en geweldsincidenten, en in omstandigheden met vertraagde en/of uitgestelde professionele hulp.

Naar boven


Leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid

Leren denken en volledig handelen, het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid is noodzakelijk voor een adequate eerstehulpverlening en staat bij alle EHBO opleidingen van de Stichting LPEV centraal.

Onze jarenlange ervaring in ABCDE gerelateerde EHBO opleidingen leert en bevestigt ons keer-op-keer dat leren denken en eerstehulp verlenen in volgorde van belangrijkheid om een volledige (overstap) EHBO opleiding vraagt, en dienen te worden verzorgd door instructeurs-eerstehulp welke volledig zijn opgeleid en gecertificeerd om het leren denken en het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid aan cursisten over te brengen.

De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV onderscheiden zich ten opzichte van andere EHBO opleidingen door volledige opname en vooral praktische toepassing van de ABCDE-methodiek aangepast aan de leken eerstehulp. Niet de ABCDE-methodiek onsamenhangend "erbij", "aanvullend" of "ernaast", wat slechts verwarring oplevert, maar de ABCDE volledig geintegreerd in de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV om adequate EHBO te kunnen verlenen.

Vele andere overwegend aanvullende ABCDE gerelateerde EHBO cursussen zoals die worden aangeboden duren slechts een paar uurtjes en zijn door de korte duur hoofdzakelijk theoretisch van karakter. Deze zogenaamde "introductie ABCDE" cursussen, waarin men slechts kennis maakt met de begrippen ABCDE, zijn naar mening van de Stichting LPEV, absoluut niet toereikend te noemen om het leren denken en het verlenen van eerstehulp in volgorde van belangrijkheid voldoende eigen te kunnen maken.

Tijd om echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in de EHBO te omarmen met de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV.   Lees verder

Naar boven


Overwegingen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

Uw EHBO vereniging, bedrijf en (opleidings) organisatie heeft alle redenen om na te denken over het organiseren en het verzorgen van de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV welke daadwerkelijk voorzien in de gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit van EHBO-ers in het belang van adequate eerstehulp aan slachtoffers.

De EHBO richtlijnen van de Stichting LPEV zijn volledig gebaseerd op de meest recente Europese EHBO en reanimatie richtlijnen van de ERC en andere internationale gehanteerde eerstehulp richtlijnen en methodieken, en zijn geheel onafhankelijk samengesteld van de - naar mening van de Stichting LPEV - (te) beperkende (gezamelijke) EHBO richtlijnen van andere certificerende EHBO en BHV organisaties in Nederland.
Door aanvullende opleidings en kwaliteits eisen te stellen ten opzichte van de "algemene" en "traditionele" EHBO is het mogelijk dat EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak kunnen worden opgeleid bij uw eigen EHBO vereniging en EHBO en BHV opgeleidings instituut, en gecertificeerd kunnen worden door de Stichting LPEV in het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit.
De EHBO opleidingen van Stichting LPEV zijn bereikbaar en toegankelijk voor alle EHBO verenigingen, EHBO en BHV opleidings organisaties, ROC's, vrijwilligers organisaties en andere opleidings organisaties.

Wilt u adequate opgeleide EHBO-ers op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit ?

........ of blijft u liever hangen in - naar mening van de Stichting LPEV - (te) beperkende "algemene" en "traditionele" EHBO ?

Naar boven


Meest gehoorde redenen om over te stappen op de EHBO opleidingen en certificeringen van de Stichting LPEV

De Stichting LPEV heeft de afgelopen jaren diverse redenen mogen ontvangen waarom men wil overstappen naar haar EHBO opleidingen en certificeringen.

Kan mij niet (meer) verenigen met de tendens van voortschrijdende versobering in het "traditionele" EHBO en BHV onderwijs
De regeldruk en micromanagement door mijn huidige EHBO en BHV certificeerder wordt steeds groter
Ik wil echte vernieuwing en nieuwe uitdagingen in het EHBO onderwijs op een hoger niveau en betere kwaliteit
Mijn huidige EHBO en/of BHV certificeerder kan mij niet (meer) bieden wat ik eigenlijk wil of moet hebben
Ik heb behoefte aan, en onderken de noodzaak van hedendaagse EHBO opleidingen nauw aansluitend op de werkwijze van de professionele hulpverlening
Ik wil EHBO-ers en BHV-ers met een eerstehulp taak met landelijke certificering, ook voor het wettelijk aangewezen certificaat Eerstehulp aan Kinderen
Ik wil EHBO-ers binnen mijn EHBO vereniging, bedrijf en organisatie welke beter zijn voorbereid op het verlenen van eerstehulp bij evenementen, calamiteiten, grootschalige incidenten en rampen
Ik wil mijn leden en klanten ook andere EHBO opleidingen kunnen aanbieden welke daadwerkelijk aansluiten op de gewenste en/of noodzakelijke opleidingsbehoefte

Zijn ťťn of meer bovenstaande punten voor u van toepassing?

Omarm dan de EHBO opleidingen van de Stichting LPEV bij uw eigen EHBO vereniging, bedrijf en organisatie en maak het verschil in kwaliteit en niveau!

Lees hier verder ......

Naar boven

 

A C T U E E L

Werknemers van kinderdagverblijven en kleuterspeelzalen dienen aan een aantal eisen te voldoen. Deze eisen worden aangescherpt met ingang van 1 januari 2018.  Lees verder !

NIEUW

Bijscholingsdagen Instructeur LPEV in oktober en november 2017

 

MEEST GEBRUIKTE LINKS

Folder "Overstappen naar LPEV"

Hoe organiseer ik een Overstap opleiding Eerstehulpverlener LPEV?

Factsheet LPEV

Ik ben een ervaren verpleegkundige en verzorg al elders reanimatie en EHBO lessen. Kan ik dan vrijstelling(en) krijgen voor de cross-over opleiding Instructeur LPEV?

Verplichte afname EHBO en LEH certificaten en het niet-verlenen van vrijstelling
EHBO en reanimatie richtlijnen 2015 ERC Special
Cross-over opleiding Instructeur LPEV
Wat houdt de ABCDE methodiek in?
Gewijzigde eindtermen Eerstehulpverlener LPEV per 01-03-2015
 

 

 


 

 

 

 © 2007 - 2017 Stichting LPEV

Laatste update 09-11-2017