Stichting
L
andelijk
P
rotocol
E
erstehulp
V
erlening
(LPEV)
LPEV, de verbindende schakel in de eerstehulpverlening
© Stichting LPEV 2007 - 2014
Werkomstandigheden en gevaarlijke omgevingen waar de kans op ernstige letsels aanwezig zijn en/of kunnen voorkomen vraagt
om een geheel andere aanpak ten aanzien van het opleiden van EHBOers. De standaard EHBO opleidingen schieten dan ook te
kort om goed voorbereid te zijn op het verlenen van eerstehulp bij ernstige ongevallen.
De Stichting LPEV biedt als enigste EHBO organisatie in Nederland een opeenvolgende serie van EHBO opleidingen in het
gewenste en/of noodzakelijke niveau gebruikmakend van internationale eerstehulp methodieken en protocollen als de ABCDE
methodiek.
Naast de EHBO opleidingen Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV certificeert de Stichting LPEV ook op het niveau
van First Responder, het hoogste niveau EHBO.
Deze website is under construction en krijgt binnenkort een nieuw jasje.
Nadere informatie : info@lpev.nl